Sàn Gỗ Povar SB1205

Liên hệ/m2

Kích thước: 1223 x 128 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 

Diện tích/ hộp:

Danh mục: