Sàn Epoxy cho ngành Dược Phẩm

Liên hệ

Sơn Sàn Epoxy Trong Ngành Dược Phẩm y tế luôn yêu cầu cao trong việc ứng dụng hệ thống sơn thích hợp với môi trường vô trùng, dễ vệ sinh để đáp ứng theo tiêu chuẩn GMP, GLP… Chiều dày màng sơn yêu cầu từ 2000 -3000 micron. TVMfloor chúng tôi luôn cung cấp các dòng sản phẩm đạt chất lượng cao cho khu vực sàn, trần, tường với những yêu cầu khắc khe nhất